Dr Watson [IBM]: tym razem wrażenia onkologów


Projekt Watson realizowany przez firmę IBM zorientowany jest na stworzenie uniwersalnego systemu wspomagania decyzji medycznych, które wymagają analizy dużych ilości danych naukowych, doniesień i raportów. Poniżej wrażenia Dr. Marka Krisa onkologa, który pokazuje jak tworzony jest system. Jednocześnie przedstawia przykładowy rekord pacjentki u której korzysta z wiedzy systemu jako tzw. drugiej opinii.

Przypomnijmy, że podobne systemy choć na mniejszą skalę tworzone są w Polsce (przykład: doktor-medi.pl)


TCT 2012: Wyniki badań, które warto znać


W trakcie tegorocznego zjazdu TCT, który w dniach 22-26 października 2012 odbędzie się w Miami (US) zaprezentowane zostaną wyniki 12 badań, które zdanim organizatorów mają szanse w istotny sposób wpłynąć na kardiologię inwazyjną.
>>

24 października 2010, środa

Sesja: Late Breaking Trials, godz. 11:20

 • FAME 2 Cost-effectiveness: A Prospective, Randomized Trial Evaluating the Cost-effectiveness of FFR-Guided PCI in Patients with Stable Coronary Artery Disease
 • MASTER: A Prospective, Randomized Trial of a PET Micronet Mesh-Covered Stent vs. Standard Stents in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
 • ISAR-LEFT MAIN 2: A Prospective, Randomized Trial of Everolimus-Eluting vs. Zotarolimus-Eluting Stents in Patients with Unprotected Left Main Disease

Sesja: First Report Investigations, godz. 12:20

 • PARTNER Cohort B Three Year: Clinical and Echocardiographic Outcomes from a Prospective, Randomized Trial of Transcatheter Aortic Valve Replacement in „Inoperable” Patients
 • TRILOGY ACS Angiographic Cohort: A Prospective, Randomized Trial of Prasugrel vs. Clopidogrel in Patients with Non-ST-Segment Elevation ACS Who Are Medically Managed After Coronary Angiography
 • A Prospective, Randomized Trial of Nitinol Stents vs. Balloon Angioplasty in Obstructive Popliteal Lesions

25 października 2012, czwarterk

Sesja, Late Breaking Trials, godz. 11:15

 • RESPECT: A Prospective, Randomized Trial of PFO Closure vs. Medical Therapy in Patients with Cryptogenic Stroke
 • The PC Trial: A Prospective, Randomized Trial of PFO Closure vs. Medical Therapy in Patients with Cryptogenic Embolism
 • A Prospective, Randomized Trial of Sliding-Scale Hydration for Prevention of Contrast Nephropathy

Sesja: First Report Investigations, godz. 12:15

 • ADAPT-DES One Year: A Large-Scale, Multicenter, Prospective, Observational Study of the Impact of Clopidogrel Hyporesponsiveness on Patient Outcomes
 • AIDA STEMI MRI: Cardiac MRI Substudy from a Prospective, Randomized Trial of Intracoronary Abciximab in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
 • A Prospective, Randomized Trial of Post-Conditioning in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

26 października 2012, piątek

Sesja: Late Breaking Trials, godz. 11:15

 • XIMA: A Prospective, Randomized Trial of Everolimus-Eluting Stents vs. Bare-Metal Stents in Octogenarians
 • ISAR-DESIRE 3: A Prospective, Randomized Trial of Paclitaxel-Eluting Balloons vs. Paclitaxel-Eluting Stents vs. Balloon Angioplasty for Restenosis of „Limus”-Eluting Coronary Stents
 • STEMI-RADIAL: A Prospective, Randomized Trial of Radial vs. Femoral Access in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

Pełna agenda spotkania ;.


Sesje ESC2012 z kanapy w Twoim salonie


Dla tych, którzy nie będa w stanie uczestniczyć w tegorocznym Europejskim Kongresie Kardiologicznym ESC przygotowało możliwości ogladania na żywo wybranych sesji. Poniżej wybór sesji, które dostępne będa on-line. Zarejestruj się do ogladania.

Sobota 25 sierpnia
 09:30 – 10:30 Telehealth: for whom, when and how? (Check your local time)
Niedziela 26 sierpnia
 08:30 – 10:00 2012 ESC Guidelines overview (Check your local time)
 14:00 – 15:30 Best abstracts from ESC Affiliated Cardiac societies (Check your local time)
 16:30 – 18:00 New 2012 ESC acute and chronic heart failure Guidelines (Check your local time)
Poniedziałek 27 sierpnia
 08:30 – 10:00 New 2012 ESC Guidelines for acute myocardial infarction ST-segment elevation(Check your local time)
 08:30 – 10:00 New technologies for the future of Cardiology: hybrid cardiac imaging, leadless pacemakers and ICDs, new cardiac pumps and percutaneous treatment of mitral valve disease (Check your local time)
 10:10 – 10:50 Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) Development: from bench to bedside, from the past to future (Check your local time)
 11:00 – 12:30  The stethoscope of the Future: a practical introduction to the World of Pocket Echocardiography (Check your local time)
 12:45 – 13:45  How to explain statistical analysis to the Clinical Cardiologist: non-inferiority trials, subgroup analysis composite endpoints and meta-analysis? (Check your local time)
 16:30 – 18:00  Future Targets in Systolic Heart Failure Management: pharmacological therapy, new artificial hearts, complete cardiac regeneration therapies and upcoming devices (Check your local time)
Wtorek 28 sierpnia
 10:10 – 10:50 European Union Research Grant (Check your local time)
Środa 29 sierpnia
 11:00 – 13:00 Highlight session (Check your local time)

Do ogladania sesji konieczna jest rejestracja

Dodatkowo w dniu 6 września dostępna będzie sesja podsumowujaca  the Best of ESC Congress 2012.


Hipotermia terapeutyczna po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK)


Przywrócenie funkcji hemodynamicznej serca u chorego po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) daje szanse na uratowanie życia. Aby poprawić to rokowanie najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zalecają, by u wszystkich pacjentów po NZK (wyłączając chorych z przeciwwskazaniami) stosować hipotermię terapeutyczną. Jest to metoda polegająca na kontrolowanym obniżaniu temperatury ciała człowieka. Jej głównym celem jest ograniczenie powikłań neurologicznych do jakich dochodzi w tej grupie chorych. Efektywność hipotermii opisywana jest bardzo wysoka – wystarczy poddać procedurze 6 chorych aby jeden z nich odniósł korzyść kliniczną (NNT = 6).

Od czerwca 2012 roku działa Polski Rejestr Hipotermii stworzony przy Polskim Towarzystwie Kardiologicznym: http://www.hipotermiaterapeutyczna.pl

Polskie doświadczenie w zakresie stosowania hipotermii są nadal ograniczone, ale dzięki wysiłkom lekarzy anestezjologów i kardiologów oraz ratowników medycznych mamy realne szanse by chłodzenie chorych po NZK stało się powszechnie przestrzeganym standardem.

Ważną rolę w stosowaniu hipotermii terapeutycznej odgrywają kardiolodzy inwazyjni wykonujących badanie koronarograficzne, do których często trafiają chorzy po zewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Warto zaznaczyć, że w przypadku wykonania angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu nie powinno się stosować klopidogrelu, gdyż u chorych chłodzonych nie wykazuje pełnej aktywności farmakologicznej. W takim przypadku zaleca się podawanie prasugrelu lub tikagreloru.

Strona Polskiego Rejestru Hipotermii Leczniczej: http://www.hipotermiaterapeutyczna.pl


Dr Watson: wsparcie w podejmowaniu decyzji medycznych


Postawienie trafnej diagnozy jest funkcją wiedzy, doświadczenia, logicznego myślenia, czasu, umiejętności zadawania pytań, zlecenia odpowiednich badań (a czasem szczęścia i przypadku). Znanych jest około 12 000 jednostek chorobowych opisanych na miliardach stron książek, czasopism i doniesień. Co 5 lat wiedza medyczna ulega podwojeniu. Zjawisko nazywane w języku angielskim „information overload” dotyczy medycyny silniej niż się powszechnie wydaje. Potrzebne są narzędzia, które pomogą w sprawnym podejmowaniu poruszaniu się w gąszczu stale aktualizowanej wiedzy i standardów postępowania.

W ramach projektu Watson firma IBM skonstruowała najbardziej wydajny komputer, którego moc obliczeniowa pozwala na przeglądanie i analizowanie 200 milionów stron informacji medycznych w niespełna 3 sekundy. Możliwości przekraczają zdolność analityczną jakiegokolwiek lekarza czy naukowca. Powstała koncepcja, by tego typu maszyna wspierała procesy decyzyjne lekarzy. Udostępnienie możliwości zadawania pytań poprzez interfejs webowy pozwoliłby na spopularyzowanie rozwiązania wśród lekarzy bez względu na miejsce ich pracy.

Jak działa Watson w praktyce? Dr. Herbert Chase z Colombia Medical School przedstawia ciekawy przypadek chorego.

Pierwsze pilotażowe wdrożenia sytemu Watson dostarczyły obiecujących wyników. Naturalnie zainteresowanie rozwiązaniem najsilniej wyrażone jest przez ubezpieczalnie zdrowotne, które liczą że poprzez optymalizację decyzji zredukują liczbę niepotrzebnych testów diagnostycznych oraz kosztownych błędów medycznych. Przykładem jest współpraca firmy WellPoint z IBM:

 

 

 


Dekalog zaleceń kardiologicznych w raku piesi.


Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Rocznie zapada na niego prawie 15 tys. osób, a ponad 5 tysięcy umiera. W dobie nowoczesnej farmakoterapii i radioterapii onkologicznej wydłuża się okres przeżycia pacjentek, co sprawia, że ujawniają się kardiotoksyczne działania stosowanego leczenia. Grupa Robocza Konsultantów Krajowych w Dziedzinie Kardiologii i Onkologii Klinicznej ds. opracowania rekomendacji postępowania kardiologicznego u chorych na raka piersi przygotowała 10 najważniejszych zaleceń, których celem jest profilaktyka pierwotna i wtórna powikłań karidologicznych związanych z leczeniem onkologicznym. [1]

1. Nadciśnienie tętnicze sprzyja rozwojowi kardiomiopatii zarówno po chemioterapii, jak i po radioterapii. Dąż do optymalnego ciśnienia tętniczego (< 130/80 mm Hg).
2. Uświadom pacjentce zalety i korzyści ze stosowania diety niskocholesterolowej, jeżeli jest to potrzebne, stosuj leki hipolipemizujące.
3. Uświadom pacjentce, że powinna zwalczać palenie papierosów i dym tytoniowy w swoim otoczeniu.
4. Uświadom pacjentce znaczenie utrzymywania prawidłowej masy ciała.
5. Dbaj o prawidłowe stężenia glukozy. W przypadku obecnej już cukrzycy lecz „do celu” (hemoglobina glikowana < 6,5–7,0%). Pamiętaj, że niektóre leki przeciwcukrzycowe wydają się zmniejszać ryzyko nowotworu w przyszłości (metformina).
6. W momencie rozpoczęcia chemioterapii i/lub radioterapii rozważ u każdej chorej, niezależnie od wartości ciśnienia tętniczego, włączenie terapii inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE). Terapia taka zmniejsza ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii poantracyklinowej. Wydaje się, że powinna być prowadzona długotrwale, a dawki stosowanego inhibitora ACE powinny być maksymalne, ale dobrze tolerowane przez chorą. Uświadom pacjentce, że stosowanie inhibitora ACE to jedyna, dobrze udokumentowana prewencja uszkodzenia mięśnia sercowego w trakcie i po terapii onkologicznej pacjentek z rakiem piersi. W razie nietolerancji inhibitora ACE włącz sartan.
7. W przypadku osób z już uszkodzoną LV (obniżona LVEF, zaburzenia relaksacji LV, stan po przebytym epi epizodzie wieńcowym, zdiagnozowana choroba układu sercowo-naczyniowego) rozważ podwójne leczenie (inhibitor ACE i beta-adrenolityk) u wszystkich takich chorych, zarówno w trakcie terapii onkologicznej, jak i dożywotnio po jej zakończeniu
8. Uświadom chorej, że poza wspomnianymi powyżej metodami profilaktyki i leczenia nie ma obecnie dowodów na prewencyjne działanie innych substancji w jatrogennym uszkodzeniu mięśnia sercowego po chemioterapii i/lub radioterapii.
9. Stosuj heparyny drobnocząsteczkowe w przeciwzakrzepowej okołozabiegowej profilaktyce pierwotnej (nawet do 30 dni) i profilaktyce wtórnej (6 miesięcy).
10. Stosuj małe dawki kwasu acetylosalicylowego (75 mg/24 h) u chorych z ryzykiem zgonu z powodu miażdżycy ≥ 5% wg EUROSCORE.

Pełen dostęp do wytycznych dostępny na stronie Kardiologii Polskiej.

Referencje:

1.    Opolski G, Krzakowski M, Szmit S, et al., [Recommendations of National Team of Cardiologic and Oncologic Supervision on cardiologic safety of patients with breast cancer. The prevention and treatment of cardiovascular complications in breast cancer. The Task Force of National Consultants in Cardiology and Clinical Oncology for the elaboration of recommendations of cardiologic proceeding with patients with breast cancer]. Kardiol Pol, 2011. 69(5): p. 520-30.


RAPID GENE: porównie skuteczności prasugrelu vs klopidogrel z uwględnieniem mutacji w obrębie allelu CYP2C19*2 – prospektywne, randomizowane badanie kliniczne.


Aktualne zalecaną farmakoterapią chorych z ostrym zespołem wieńcowym poddawanych zabiegowi przezskórnej angioplastyki (PCI, ang. Precutaneous coronary interwention) jest stosowanie aspiryny i klopidogrelu. Pomimo wysokiego odsetka chorych przyjmujących zalecane leki u części obserwuje się występowanie niebezpiecznych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zgon, zawał serca i zakrzepica w stencie. Dotychczasowe badania wykazały występowanie zwiększonej częstości  incydentów niedokrwiennych u osób z upośledzonym zahamowaniem agregacji płytek przez klopidogrel, określane mianem „oporności”. Pośród wielu czynników, które potencjalnie wpływają na gorszą odpowiedź na leczenie klopidogrelem ważną rolę przypisuje się polimorfizmowi allelu CYP2C19*2, który prowadzi do utraty funkcji genu. Obecność allelu *2 koreluje z 1,5 – 6 krotnym wzrostem ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca oraz zakrzepicy w stencie u chorych poddanych PCI. Częstość występowania tej mutacji sięga od 30% w populacji kaukaskiej do 40% w populacji azjatyckiej. Istnieją przesłanki do rutynowego genotypowania pacjentów wymagających leczenia przeciwpłytkowego i spersonalizowania farmakoterapii względem od profilu genetycznego. Stosowanie prasugrelu u wytypowanych chorych podwyższonego ryzyka daje potencjalne szanse zmniejszenia liczby powikłań niedokrwiennych. Celem badania RAPID GENE była ocena przyłóżkowego testu genetycznego w praktyce klinicznej i zwiększenie odsetka chorych z optymalną reaktywnością trombocytów poddawanych podwójnej terapii przeciwpłytkowej.

Do badania zostali włączeni chorzy (n= 200) w wieku 18-75 lat kierowani do przezskórnej angioplastyki wieńcowej z powodu ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST lub ze stabilną chorobą wieńcową. Z badania wyłączono chorych leczonych przeciwkrzepliwie, po udarze mózgu, z zaburzeniami w morfologii, niewydolnością wątroby lub nerek oraz kobiety w ciąży. Badanie miało charakter prospektywny. Chorzy byli randomizowani 1:1 do grupy poddawanej genotypowaniu (GT) lub standardowemu leczeniu (ST). Po PCI wykonywany był przyłóżkowy test genetyczny. Chorzy w ramieniu GT, u których stwierdzono obecność allelu CYP2C19*2 otrzymywali prasugrel w dawce 10 mg dziennie. Pozostali pacjenci otrzymywali klopidogrel w standardowej dawce 75 mg dziennie. Pierwszorzędowym punktem końcowym w badaniu było porównanie grupy GT z ST pod względem odsetka chorych z CYP2C16*2, u których w siódmej dobie leczenia wskaźnik reaktywności płytek wyniósł >234 PRU (ang. P2Y12 reactivity units).

Średni wiek w obu grupach (GT/ST) był porównywalny (59,5/60,8 lat), kobiety stanowiły 20,9%/22,9%, w znacznej większości badanymi byli chorzy rasy kaukaskiej (93,4%/95,8%). Wśród chorób obciążających stwierdzano nadciśnienie tętnicze (61,5%/65,6%), cukrzycę (25,3%/19,8%), hipercholesterolemię (84,6%/78,1%), nikotynizm (25,3%/36,5%). Poza leczeniem przeciwpłytkowym chorzy otrzymywali statynę (89,0%/87,4%), inhibitor konwertazy angiotenstyny II (45,1%/45,7%), betaadrenolityk (76,9%/71,9%) oraz inhibitor pompy protonowej (20,9%/18,8%). U większości chorych implantowano stent uwalniający substancję antyproliferacyjną (78,0%/76,0%). Profil genetyczny z obecnością CYP2C19*2 stwierdzano u jednej czwartej populacji (25,2%/24,0%), z czego heterozygoty stanowiły 20,9%/20,8% a homozygoty 4,4%/3,1%. W 7 dobie leczenia w ramieniu GT u ani jednego chorego nie stwierdzono podwyższonej reaktywności płytek, podczas gdy w grupie ST u 30,4% chorych PRU wyniósł powyżej wartości 234. Średnie wartości PRU wyniosły odpowiednio 75,6±57,3 i 207,3±55,8.

Podawanie prasugrelu u nosicieli CYP2C19*2 wiąże się z redukcją odsetka chorych z podwyższoną reaktywnością trombocytów w podrównaniu z leczeniem standardowym. Autorzy przyznają, że potrzebne są dalsze badania oceniające możliwości implementacji przyłóżkowych testów genetycznych w praktyce kardiologicznej leczenia chorych poddawanych PCI.