Healow: jedna aplikacja mobilna dla różnych systemów elektronicznej historii choroby.


Szanse na to,  że powstanie jedna uniwersalna elektroniczna historia choroby pacjenta (EHR, ang. electronic health record), nawet w obrębie jednego systemu opieki zdrowotnej (jednego kraju), są znikome.

Żaden dostawca usług medycznych nie będzie chciał by mu narzucono obowiązek korzystania z jednego uniwersalnego rozwiązania. Specyficzne uwarunkowania i lokalne środowisko pracy wymagają kastomizacji lub tworzenia dedykowanych systemów EHR – chętnie dostarczanych przez konkurujących ze sobą developerów.

Jednak wiele różnych systemów to kłopot dla chorego i dla lekarza. Wiele kont do logowania, rozproszone informacje o chorobach i zabiegach. Rozwiązaniem tego problemu zajęła się firma eClinicalWorks, która tworzy system integrujących się z różnymi dostawcami i prezentujący wszystkie dane medyczne w jednym miejscu w zunifikowany sposób.

Od 12 lutego w AppStore dostęna jest aplikacja Healow, która daje dostęp do wszystkich danych medycznych z poziomu smartfona pacjenta.


pobrane

google-play-button


iExaminer: badanie dna oka oftalmoskopem do iPhone’a


Badanie dana oka jest jednym z podstawowych badań okulistycznych. Wartość diagnostyczna, którą niesie często pozwala na postawienie diagnozy i podjecie decyzje o dalszej strategii leczenia. Samo zobaczenie dna oka jest dość proste i mając oftalmoskop, możne je wykonać osoba po odpowiednim przeszkoleniu (student medycyny, pielegniarka, ratownik). Jednak sednem badania jest umiejętność interpretacji uzyskanego obrazu – tu konieczna jest wiedza i doświadczenie specjalisty, lekarza okulisty.

iExaminer

iExaminer jest wźernikiem ocznym dołączanym do telefonu iPhone. Pozwala na wykonanie pełnego obrazowania dna oka, zapisanie zdjęć i wysłanie ich do okulisty celem oceny, opisania i postawienia rozpoznania. Dzięki temu możliwe jest badanie chorych w regionach bez dostępu do specjalistycznej opieki okulistycznej.

Welch-Allyn-iExaminer


HemaGo: aplikacja mobilna dla chorych na hemofilię (iPhone, Android)


Hemofilia jest chorobą polegającą na zaburzeniach krzepnięcia w wyniku których pacjenci są narażeni na zwiększone ryzyko krwawień. Leczenie ma charakter przewlekły. Bardzo ważne jest monitorowanie i prowadzenie dzienniczka chorego na hemofilię.

HemoGo jest dedykowaną aplikacją dzięki której chorzy na hemofilę mogą w jednym miejscu:

  • gromadzić dane o przebiegu swojej choroby i sposobach leczenia
  • rejestrować szczegóły wystąpienia krwawienia, jego umiejscowienia, częstość, czas i nasilenie
  • otrzymywać przypomnienia zgodnie z harmonogramem leczenia
  • udostępniać dane medyczne i historię choroby ze swoim lekarzem prowadzącym, rodziną czy lekarzem Izby Przyjęć

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne (iPhone i Android) oraz posiada swoją wersję webową

HemaGo