HF 2.0, czyli pacjent z niewydolnością serca w sieci


Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uruchomiło innowacyjny serwis internetowy skierowany do pacjentów cierpiących z powodu niewydolności serca: www.heartfailurematters.org. Według najnowszych wytycznych ECS element opieki samodzielnej pacjenta (self-care management) stanowi kluczowy element w procesie leczenia długofalowego. Polega ona na szeregu działań w tym utrzymywaniu sprawności fizycznej pacjenta, unikaniu zachowań prowadzących do nasilenia niewydolności oraz umiejętności szybkiego rozpoznawania zaostrzenia choroby.
Serwis w przyjazny sposób tłumaczy pacjentom jak mogą aktywnie współuczestniczyć w leczeniu choroby. Kładzie silny nacisk na edukację pacjenta i jego rodziny, zachęcając do aktywnego korzystania z doświadczenia i pomocy rejonowego personelu pielęgniarskiego.
Aktualne Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest w trakcie opracowywania polskiej wersji serwisu, która mogła by istotnie ułatwić prace polskich lekarzy w zakresie promowania opieki samodzielnej.