Łukasz Kołtowski MD

drkoltowski_b&w

dr n. med. Łukasz Kołtowski

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i stażysta Foundation Programme w szpitalu John Radcliffe w Oksfordzie (UK). Jest ponadto absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz ukończył interdyscyplinarny program w Stockholm School of Business i Karolinska Institute. W roku 2014 z wyróżnieniem obronił doktorat na I Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem licznych prac naukowych opublikowanych w czasopismach o wysokim impact factor (GoogleScholar). W latach 2014-2016 pełni funkcję członka zarządu Młodych Kardiologów Inwazyjnych Europejskiego Towarzystwa Naukowego oraz zarządu Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest też współtwórcą raportu Telemedycznej Grupy Roboczej dotyczącego kwestii prawnych stosowania telemedycyny w Polsce pt. „Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce – stan obecny i nowe otwarcie” oraz członkiem grupy przy Komisji Europejskiej opracowującej wytyczne dotyczące aplikacji medycznych.