MHealth w Polsce

Screenshot 2015-09-09 19.47.44

Telemedyczna Grupa Robocza opublikowała we wrześniu 2015 raport dotyczący kwestii prawnych stosowania telemedycyny w Polsce pt. „Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce – stan obecny i nowe otwarcie”. Dokument stanowi analizę obecnego stanu prawnego oraz dowodów naukowych.

Pełny tekst raportu „Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce – stan obecny i nowe otwarcie”

Źródło:

  1. Doniesienie prasowe Kancelaria DZP