Rozwiązania mobilne przyszłość medycyny


Telefon komórkowy stał się osobistym oknem na świat. Ułatwia nam codzienne życie do tego stopnia, że wielu z nas nie wyobraża sobie jak można bez niego żyć. Dzięki niemu wyrażamy nasze uczucia, pragnienia, czujemy się bezpiecznie, powierzamy zadania, wydajemy polecenia. Jest oknem na świat poprzez które za chwilę zaczniemy dzielić się z lekarzami naszymi podstawowymi życiowymi parametrami. Pacjent Bill Gurtin, dotychczas aktywny i wysportowany mężczyzna, przeszedł niedawno operację tętniaka aorty – dzieli się tym jak telefon pozwolił mu powrócić do formy i dał poczucie bezpieczeństwa:


Google Health | Google Zdrowie – przełom w eHealth?


Tworzenie elektronicznych rekordów o historii zdrowia pacjenta jest bardzo gorącym, ale i kontrowersyjnym tematem. Dzieje tak głownie z powodu na charakter danych medycznych, które przez znakomitą większość postrzegane są jako bardzo osobiste, a co za tym idzie poufne.

Zobacz jak Google podchodzi do tego zagadnienia:

Przechowywanie informacji w formie elektronicznej wciąż jeszcze widziane jest jako mniej bezpieczne niż np. w formie papierowych dokumentów. Dane pod postacią bitów łatwo jest skopiować, usunąć czy modyfikować. Taką filozofię znajdujemy również w wykładni polskiego prawa zgodnie z którą wszystkie informacje medyczne, które przechowywane są elektronicznie muszą być archiwizowane w formie papierowej.

Mimo tych przeciwności informacje medyczne coraz częściej przybierają postać cyfrowych rekordów. Są one tańsze w przechowywaniu, dostępniejsze oraz łatwiejsze do analizy. W przypadku danych o zdrowiu pacjenta wydają się być to wysoce istotne cechy.

Większość tradycyjnych dokumentacji medycznych składa się z około dwudziestu stron A4, z czego połowa to wydruki danych laboratoryjnych czy wyników badań obrazowych. Zazwyczaj każdy pacjent posiada odrębną historię choroby w każdej placówce medycznej do której się udaje. Za każdym razem, gdy idzie do nowego lekarza od nowa spisywana jest historia jego choroby. Czasem udaje się „ściągnąć” kopie dokumentów z innych ośrodków zdrowia, gdzie uprzednio był on leczony. Zazwyczaj trwa to dłużej niż sama choroba z powodu, której zgłosił się do lekarza.

Zbieranie informacji o przyjmowanych przez pacjenta lekach pozwala nie tylko poznać na jakie cierpi choroby, ale również wykluczyć ewentualne interakcje pomiędzy nimi a nowo przypisanym lekiem. Brak listy aktualnie przyjmowanych leków czy też substancji na jakie jest uczulony zwiększa ryzyko podania preparatu, który może wywołać reakcję alergiczną. Dane elektroniczne wobec takiej sytuacji są nie do przecenienia, pozwalają bowiem na automatyczne przeszukanie listy leków oraz alergii i wyłapanie potencjalnych interakcji.

Poziom rozwoju cyfrowych systemów zbierania danych medycznych jest mocno zróżnicowany w zależności od kraju jaki bierzemy pod lupę.
W Stanach Zjednoczonych każdy ze szpitali posiada odrębny system zarządzania kartoteką pacjenta, często napisany od początku pod kątem potrzeb pacjenta.
W Wielkiej Brytanii istnieją pojedyncze sieci wymiany informacji o pacjencie w ramach sieci szpitali lub przychodni. Główny dostawca usług medycznych – NHS – wciąż jeszcze pracuje na tradycyjnych papierowych kartotekach.

Próbą wyjścia na przeciw zagubionym w tym gąszczu mało jasnych przepisów i systemów organizacyjnych stała się inicjatywa Goolgle pod nazwą Google Health.

Jest to narzędzie stworzone z myślą o pacjencie chcącym świadomie zarządzać swoim zdrowiem. Pozwala na prowadzenie elektronicznej historii swojej choroby, zawierającej informacje o przyjmowanych lekach, przebytych operacjach czy uczuleniach.

Wszystkie dane przechowywane są na zewnętrznych serwerach przez co pacjent posiada nieograniczonych dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca na ziemi. Dzięki możliwości określenia wielopoziomowego dostępu do kartoteki może część lub całość zawartych w niej informacji udostępnić lekarzowi do którego się wybiera.

Jeżeli w przeszłości korzystał z usług wybranego szpitala, który posiada elektroniczną kartotekę pacjenta, może on zaimportować zgromadzone tam informacje wprost do swojego profilu na Google Health.

W ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami dostępny jest cały szereg aplikacji przydatnych w zarządzaniu swoim zdrowiem. Jak na przykład ePillBox, która przypomina o wzięciu leku wysyłając krótką wiadomość tekstową (sms).

Oficjalny start Google Health odbył się 18 maja 2008.

Wideo-relacja z tego wydarzenia: