Lumify | USG podłączane do smartfona #Philips


Lumify to profesjonalna głowica do badania usg podłączana do dowolnego smartfona lub tabletu przez łącze mikroUSB.

Philips-Launches-App-Based-Ultrasound-Solution

Wraz z urządzeniem Philips dostarcza dedykowaną aplikację – dziś tylko pod system Android. Działanie przenośnego utrasonografu jest proste i intuicyjnie. Po zainstalowaniu aplikacji należy podłączyć głowicę do smartfona i przyłożyć ją do skóry. Wykonane badanie można nagrać w pamięci urządzenia lub współdzielić innemu lekarzowi.

Lumify pozwala na przeprowadzenia przeglądowego badania USG w szpitalu, w trakcie wizyty w domu pacjenta czy w miejscach publicznych. USG do smartfona jest zarejestrowano jako urządzenie medyczne posiada certyfikat 510(k) do pracy z 7-calowym tabletem Android Nexus – trwa walidacja z ekranami 6-calowymi i 8-calowymi.

Obecnie nie jest znana cena Lumify. Philips planuje oferowanie urządzenia i aplikacji w modelu subskrypcyjnym, bez opłaty za zakup głowicy. Lumify trafi do sprzedaży pod koniec roku 2015.

 


MEDx diagnostic reasoning – wsparcie w procesie diagnostycznym


Lekarz w trakcie rozmowy z pacjentem zadaje masę pytań by dokładnie poznać dolegliwości i objawy, które towarzyszą chorobie. Uzyskane informacje tworzą unikalną konstelację objawów zdrowotnych. Na jej podstawie, porównując do wzorców chorobowych, stawiana jest diagnoza a lekarz proponuje najwłaściwsze postępowanie i leczenie. Jednak zdarza się, że układ objawów jakie chory podaje nie do końca odpowiada typowej jednostce chorobowej. Trudność diagnostyczna jest tym większa, gdy jednocześnie występują objawy mogące odpowiadać chorobom różnych specjalizacji.

Projekt MEDx stanowi ciekawy sposób podejścia do tego problemu. Poprzez innowacyjny interfejs lekarz opisuje zgłaszane przez chorego objawy umieszczając je na kole dolegliwości. Zasada działania jest prosta, z menu po prawej stronie przeciąga objaw na koło – odległość od środka mówi o tym jak istotny jest on dla pacjenta. Dodatkowo okrąg jest podzielony na wycinki, z których każdy odpowiada innemu obszarowi badanego układu – np. w diagnostyce neurologicznej składa z takich elementów jak móżdżek, układ słuchu/mowy, kończyny, migrena etc. Na podstawie stworzone obrazu przeprowadzana jest analiza jednostki chorobowej a lekarz otrzymuje wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

medx
strona projektu: medx.net

mHealth w praktyce czy tylko wizja? Oceń sam!


Różne są wyobrażenia o tym jak technologie mobilne mają szanse usprawnić sposób w jaki świadczymy opiekę zdrowotną. Mówimy o smartfonach, cyfryzacji danych medycznych, przenośnych urządzeniach medycznych, domowej diagnostyce chorego.

Ale jak sobie to wyobrażamy w praktyce?

Spójną wizję przedstawił Kaiser Permanente. Wizję wcale nie tak odległą: