IEM, Helius (Proteus) – pierwsze urządzenie do enteralnego pomiaru adherencji chorego do terapii


Firma Proteus Digital Health wprowadziła na rynek urzadzenie wielkości 1 mm pozwalajace bezdotykowo monitorować przyjmowanie przez chorego leków. W skład systemu wchodzi mały chip umieszczony wewnatrz tabletki, który po jej rozpuszczeniu jest aktywowany i wysyła sygnał do przyklejonego na powierzchni skóry odbiornika. Ten natomiast przekazuje sygnał bezpośredni do aplikacji w smartfonie.

Monitorowanie adherencji do terapii jest możliwe w czasie rzeczywistym. Na obecnym etapie urzadzenie jest dostępne do zastosowania w tabletka placebo stosowanych w próbach klinicznych z nowymi lekami. Wkrótce planowane jest jego zastosowanie w substancjach aktywnych.

Ten rodzaj urzadzenia zapoczatkował nowy typ urzadzeń medycznych nazywanych IEM (ang. Ingestion Event Marker). Rejestracja w Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA), w Europie system jest dopuszczony do stosowania od roku 2010.

 


Jak upilnować sprzęt medyczny? Dzięki RFID to możliwe.


W Stanach Zjednoczonych stale rośnie ilość oraz forma zastosowań tagów RFID. Wiele amerykańskich szpitali stosuje tę technologię, między innymi do zarządzania sprzętem medycznym. Ze względu na rozbudowane placówki i często dalekie rozmieszczenie sal operacyjnych szpitale, takie jak Ohio State University Medical Center czy University of California w San Diego Medical Center – gdzie narzędzia przekazywane są między oddziałami, a ilość specjalistycznych zestawów narzędzi chirurgicznych często przekracza pół tysiąca – używają czipów RFID do oznaczania tac z przyrządami.